Forældre

Vi ved, at det er et stort skridt at have sit barn i aflastning. Det kræver tillid til os og vi bestræber os altid på, at forældrene skal føle sig trygge via et gennemsigtigt, ærligt og tæt samarbejde med dem. Et tæt forældresamarbejde er grundlaget for, at aflastningen for lige netop denne gruppe børn og unge, vi beskæftiger os med, kan lykkes. Hvordan det samarbejde i praksis foregår, er noget vi i samarbejde med forældrene løbende aftaler.

Vi vil bruge den tid, der er nødvendig – i samarbejde med forældrene – til at sikre det rette match mellem barnet/den unge og aflasteren. Nogle gange har vi kun én chance.  Samtidig forholder vi os også realistisk til, at vi ikke kan ramme rigtigt hver gang. Hvis det skulle vise sig at være tilfældet, sadler vi om og bruger de erfaringer, vi har fået, i søgningen efter en anden aflaster.

Det er vores formål:

  • At skabe tryghed og stabilitet omkring aflastningsordningen, således forældre oplever aflastningen som en reel aflastning, hvor de kan sænke skuldrene, når vi er sammen med deres barn/ung.
  • At understøtte familiens samlede trivsel, hvor det bliver muligt at foretage aktiviteter i familien, uden at skulle tage særlige hensyn.
  • At være med til at generere overskud i familien og hos forældrene til at møde barnet/den unges behov.
  • At skabe muligheder for at barnet/den unge kan indgå i fællesskab med ligesindede.
  • At skabe muligheder for succesoplevelser for barnet/den unge, som øger barnet/den unges tro på sig selv.