Vores medarbejdere

I Asterias yder vi en specialiseret indsats, som forstår målgruppens behov. Derfor sørger vi for, at alle vores medarbejdere har de rette faglige kompetencer og har mulighed for løbende sparring. 

Alle vores aflastere og kontaktpersoner har erfaring med at arbejde med børn og unge indenfor specialområdet og har typisk en relevant uddannelsesmæssig baggrund. De kan også være fx pædagog-, lærer- eller psykologistuderende.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere sparrer med hinanden i dagligdagen og deltager i supervision og sparring med Søstjerneskolens medarbejdere.

Som led i den løbende kompetenceudvikling deltager vores medarbejdere også i Søstjerneskolens faglige temadage.

Vi er yderst bevidste om, at stabilitet og kontinuitet skaber de bedste resultater i opgaveløsningen. Vores medarbejdere arbejder som oftest på egen hånd med barnet/den unge i familiernes hjem eller i Søstjerneskolens lokaler. Vi er derfor opmærksomme på, at vores medarbejdere oplever at være en del af en arbejdsplads, som også tilbyder et kollegialt fællesskab. Det er vores overbevisning, at det medvirker til at vores medarbejdere ikke føler sig alene i opgaveløsningen, selvom de er på egen hånd i dagligdagen sammen med barnet/den unge. 

Koordinatorer

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Mie Køster

KOORDINATOR

Martin W. Kristiansen

Aflastere og kontaktpersoner

Amalie
Aflaster/kontaktperson

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Amalie

Astrid - Kontaktperson

KONTAKTPERSON

Astrid

KONTAKTPERSON

Carolinne

Christine - Kontaktperson

KONTAKTPERSON

Christine

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Emil

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Freja

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Heidi

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Jakob G.

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Jeppe

kamera_678x1024

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Malte

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Marcel

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Nicklas

Sebastian - Aflaster

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Sebastian

Sofie - Kontaktperson

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Sofie

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Mathias

Ledelsen

Dan (Led.) 900x1045 180120247033

SKOLELEDER

Dan Schønewald Rasmussen

ADMINISTRATIV LEDER

Flemming Brandt

Jakob D. (Pæd.koordinator) 900x1045 300120248107

KOORDINATOR

Jakob Dahl Poulsen