Tilbud om Aflastning

Aflastning giver forældre og resten af familien et pusterum og specialiseret støtte til barnet/den unge. Det er et fleksibelt tilbud om 1:1 aflastning, som både kan foregå hjemme eller i Søstjerneskolens lokaler.

Formålet med aflastning er primært at aflaste forældrene, og samtidig give barnet/den unge mulighed for specialiseret støtte. 

Vores mange års erfaring fra Søstjerneskolen betyder, at vi er eksperter i at skræddersy individuelle løsninger tilpasset den enkeltes behov. Vi strækker os langt for at finde løsninger, der giver mening for det enkelte barn/ung og familien.

Aflastning handler om:

 • At skabe tryghed og stabilitet omkring aflastningsordningen, således forældre oplever aflastningen som en reel aflastning, hvor de kan sænke skuldrene, når vi er sammen med deres barn/ung.
 • At understøtte familiens samlede trivsel, hvor det bliver muligt at foretage aktiviteter i familien, uden at skulle tage særlige hensyn.
 • At være med til at generere overskud i familien og hos forældrene til at møde barnet/den unges behov.
 • At skabe muligheder for at barnet/den unge kan indgå i fællesskab med ligesindede.
 • At skabe muligheder for succesoplevelser for barnet/den unge, som øger barnet/den unges tro på sig selv
Målgruppen

Asterias aflastningstilbud er for normalt til højtbegavede børn og unge i alderen 6 – 17 år med langvarig eller varig nedsat psykisk funktionsevne i et betydeligt omfang. Vi har særlig ekspertise inden for børn og unge med krydsdiagnoser inden for autisme, ADHD, ADD, OCD, spiseforstyrrelser, angst og tilpasningsreaktion.

Aflastningstilbuddet henvender sig til børn og unge, som har brug for, at personalet har særlige kvalifikationer i forhold til at møde barnet på grund af funktionsniveauet.

Det kan for eksempel være:  

 • børn og unge, som er sårbare i forhold til at møde nye mennesker, hvor det er nødvendigt, at relationsopbygningen foregår på en helt bestemt måde og i et tæt samarbejde med forældrene.
 • børn og unge, som har behov for helt særlige hensyn i forhold til, hvor og hvordan aflastningen kan foregå.
 • børn og unge med svære sanseintegrationsvanskeligheder.
 • børn og unge, som forsøger at leve op til, hvad de tror, andre forventer af dem. Det kan komme til udtryk ved, at det, de viser udadtil, ofte ikke stemmer overens med, hvordan de i virkeligheden har det.
 • børn og unge, som har et svingende funktionsniveau og har vanskeligt ved at regulere deres energi, hvorfor de har brug for at blive mødt lige der, hvor de er lige nu.
 • børn og unge, som på den ene side behøver struktur og forudsigelighed, men samtidig har svært nedsat kravkapacitet, hvorfor de kan have brug for en høj grad af fleksibilitet inden for rammen.
 • børn og unge, som har brug for hjælp til at mærke, hvornår de har behov for mad, drikke og toiletbesøg.
Rammerne

Rammerne for aflastning er meget fleksible og bliver tilrettelagt efter jeres behov. 

Det kan både foregå i hjemmet eller i Søstjerneskolens lokaler afhængig af jeres behov. 

Aflastning i hjemmet:

 • Fra kl. 14.00 – 22.00 på hverdage.
 • Fra kl. 8.00 – 22.00 i weekender og skoleferier.

Aflastning uden for hjemmet i Søstjerneskolen lokaler:

 • Fra kl. 15.30 – 22.00 på hverdage
 • Fra kl. 8.00 – 22.00 i weekender, helligdage og skoleferier.

Aflastningstilbuddet kan foregå på Søstjerneskolen, når skolens egne elever ikke er der. Det er en rigtig god mulighed for at komme væk fra hjemmet og bruge tiden et trygt sted med masser af muligheder for forskellige aktiviteter. Samtidig er det en god mulighed for udvikling af barnet/den unge. 

Hvis der er behov for det, kan aflasteren hente og bringe barnet/den unge fra skolen eller hjemmet. Udover det aflaster forældrene, kan det bidrage til mere ro og overskud til aktiviteter for barnet/den unge.

Samarbejdet med forældrene

Et tæt forældresamarbejde er grundlaget for, at aflastningen for lige netop denne gruppe børn og unge kan lykkes. Vi aftaler løbende sammen med forældrene, hvordan samarbejdet skal foregå i praksis.

Vi ved, at det er et stort skridt at have sit barn i aflastning. Det kræver tillid til os, og vi bestræber os altid på, at forældrene føler sig trygge ved os gennem et gennemsigtigt, ærligt og tæt samarbejde.

Vores første fælles opgave er at sikre det rette match mellem barnet/den unge og aflasteren. Vi bruger den tid, der er nødvendig. Samtidig forholder vi os også realistisk til, at vi ikke kan ramme rigtigt hver gang. Hvis det er tilfældet, sadler vi om, og bruger de erfaringer, vi har fået, i søgningen efter en anden aflaster. 

Mulighed for fællesskab

Der er mulighed for at barnet/den unge kan komme til at indgå i et fællesskab med andre børn og unge , fordi barnet/den unge kan bruge tiden med sin aflaster i Søstjerneskolens lokaler. Det kan skabe et afsæt for succesoplevelser i forhold til at, at barnet/den unge bliver mindre afhængig af sin aflaster ved at blive stand til at lave aktiviteter med andre aflastere, børn og unge. 

Skolen har mange forskellige muligheder og faciliteter, som giver rig mulighed for at være sammen om noget fælles tredje.

Det kan for eksempel være:

 • fysisk aktivitet i multisalen
 • madlavning
 • gaming
 • krea

Der er også mulighed for at bruge de grønne områder i nærheden af skolen til at gå en tur, tage på legepladsen eller anden fysisk aktivitet.

Lovgrundlag

Der er flere forskellige muligheder for bevilling af vores aflastningstilbud i lovgivningen.

 • Serviceloven § 44/84, stk. 1.
  Vores aflastningstilbud bevilges oftest i henhold til denne paragraf.
  ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”
 • Alternativt kan Barnets Lov § 86 anvendes.
  Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller den indgribende kroniske eller langvarige lidelse og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.
 • Der er også mulighed for, at kommunen, på baggrund af en afdækning eller børnefaglig undersøgelse, bevilger aflastningstilbuddet i henhold til Barnets Lov § 32 stk. 1 nr. 8.
  ”Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om en eller flere af følgende støttende indsatser, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
  (paragraf 1-7 ikke relevant)
  8) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.”

Lad os sammen finde
den helt rigtige løsning til jer