Hvad er Asterias?

Asterias er et specialiseret tilbud om aflastning og støtte for familier med børn og unge, som udover autisme har et komplekst diagnosebillede.
Asterias udspringer af Søstjerneskolen, som er et stærkt specialiseret skole- og dagbehandlingstilbud for børn med særlige udfordringer såsom autismespektrumforstyrrelser eller psykisk sårbarhed. 
 

På skolen møder vi ofte forældre og familier, som har brug for aflastning, og børn og unge, der har brug for specialiseret støtte efter skoletid. Det kan dog være vanskeligt at finde et fleksibelt tilbud udenfor hjemmet, som både tilgodeser barnet/den unges behov og familiens.

Derfor har vi stiftet Asterias, som er et specialiseret fritidstilbud, der er skræddersyet til lige præcis denne målgruppe.

Asterias tilbyder:

  • Aflastning og støtte i dag- og aftentimerne, weekender og ferier – uden overnatning
  • Timebaseret 1:1 aflastning
  • Specialiseret og erfarent personale der kan håndtere et komplekst diagnosebillede
  • Pasning uden for hjemmet i rolige og forudsigelige rammer i Søstjerneskolens lokaler
  • Succesoplevelser i fritiden man vokser af
  • Et fleksibelt fritidstilbud med rammer og struktur

Lad os sammen finde
den helt rigtige løsning til jer