Vores værdier

I Asterias ønsker vi at gøre en forskel for de børn og unge, som vi hjælper gennem vores tilbud.
Vores formål

Vores formål er at skabe positive forandringer i børn og familiers livsvilkår, så alle lever livet meningsfuldt. 

Vores værdier
  • Kompetence – Vi bruger vores faglighed til at skabe meningsfulde tilbud til børnene, de unge og familien.
     
  • Autencitet og omsorg – Vi tør bruge os selv i relationen til eleven og har fokus på hele familiens trivsel.

  • Vedholdenhed – Vi finder sprækker for at give eleven succesoplevelser.
  • Kontinuitet – Vi tilbyder stabilitet ved at matche eleverne med en fast personale og bygger bro mellem hjemmet og verden udenfor via Søstjerneskolens fysiske rammer og faciliteter.
  • Ambitiøse – Vi er ambitiøse på barnet/den unges vegne og har fokus på meningsfuld udvikling.
  • Fleksibilitet – Vi laver individuelle tilbud, som er målrettet den enkeltes behov.
  • Samarbejde – Vi skaber trivsel hos børn, unge og familier i kraft af et konstruktivt og initiativrigt samarbejde med forældre, kommuner og øvrige relevante parter.

Lad os sammen finde
den helt rigtige løsning til jer