Pædagogik og behandling

Søstjerneskolens vigtigste samarbejdspartnere er forældre til vores elever. Vores erfaring er, at mange forældre til børn på Søstjerneskolen har oplevet et pres gennem længere tid inden opstart, hvilket ofte skyldes, at ens barn med autisme og særlige behov har udvist belastningsreaktioner eller ubehag over for sit liv på grund af barnets hidtidige manglende trivsel i skolen eller hverdagen.

Det er derfor vigtigt, at man  som forældre mærker, at den skole man skal betro sit barn til som elev også udviser forståelse for, hvad ens barn har brug for. Herudover er det vigtigt, at man også kan samarbejde med skolen om at få barnet i trivsel. Det er aldrig et ansvar, der kan være alene hos forældre. 

Elever på Søstjerneskolen har typisk været udfordret i forhold til at gå i skole gennem længere tid, og mange gange har man som forældre følt sig magtesløs i forhold til at hjælpe sit barn.

Vi ved, at tryghed og tillid er fundament for al læring. Vores erfaring er også, at det er vigtigt, at forældrene selv oplever tillid og tryghed til skolen, idet det er en forudsætning for, at skolen og forældrene i fællesskab kan skabe tryghed og motivation hos den enkelte elev.

Søstjerneskolens overordnede tilgang til skolebehandling tager afsæt i at hjælpe den enkelte elev til at etablere tryghed i forhold til sine primære kontaktpersoner og sine undervisere. Samtidig skaber vi en hverdagsramme, som er tilpasset den enkelte elevs behov, og hvor eleven oplever sig mødt og forstået. Nogle elever har brug for en meget forudsigelig ramme og struktur, mens andre elever har brug for at skabe tryghed til voksne, før de kan tage imod eller være i en struktureret ramme. Nogle elever har brug for at starte relations-arbejdet i hjemmet og andre elever har brug for at komme ind på skolen og indrette sin plads hurtigst muligt.

Søstjerneskolen er et solistskoletilbud. Det betyder, at vi kan skabe en individuel ramme om hver elev. Samtidig er skolens fokusområde at hjælpe eleverne til at kunne fungere i sociale sammenhænge.

Vores mål er altid, at eleverne i langsomt tempo kan komme ud i skolens fælleskaber og ikke bliver isolerede. Vi arbejder meget med social træning, fælles aktiviteter, holdundervisning og fælles spisning – men altid i et tempo, eleverne kan tåle.

Vi har jævnlig og nogle gange daglig kontakt med forældre gennem diverse kommunikationsplatforme som forældreintra, mails eller telefonsamtaler. Forældrene er inddraget i elevens hverdag og på den måde er orienteret om, hvad der er sket og hvilke tiltag, der har været afprøvet. Vi holder jævnligt forældremøder, hvor der aftales mål for undervisningen og behandlingen for eleven. Vi tilbyder endvidere forældresparring, hvis man som forældre oplever behov for opklaring og støtte i forhold til strategier til at kunne støtte ens barns skolegang.