Hvorfor en Søstjerneskole?

Ideen om at oprette Asterias er opstået på baggrund af nu 9 års erfaring med Søstjerneskolens målgruppe. Det er vores erfaring, at der er tale om en målgruppe af børn og unge, som behøver rammer og struktur, men samtidig meget fleksible løsninger – ikke kun i deres skoletilbud, men også i deres fritid.

Vi oplever en forældregruppe og hele familier, der er tyndslidte efter lang tids – måske års belastning grundet det enkelte barns mistrivsel. Det er forældre og familier, som behøver aflastning, og det er børn og unge som behøver støtte – også efter skoledagen slutter. For en gruppe af børn og unge kan det dog være vanskeligt at finde tilbud, hvor der er specialiseret erfaring med et komplekst diagnosebillede hos det enkelte barn/ung, hvor kravkapaciteten samtidig er svært nedsat. Vi benytter vores ekspertise i opgaveløsningen – både i forhold til løsningen af kontaktpersonsopgaver såvel som aflastning med henblik på at give børn og unge succes oplevelser i deres fritid, som de kan vokse af.

Specifikt i forhold til aflastningstilbuddet, så er det vores erfaring, at aflastning ude af hjemmet oftest er et tilbud, der inkluderer overnatning. Langt fra alle børn og unge er i stand til at indgå i det. Alternativet er at forældre tilbydes afløsning i hjemmet, men samtidig kan der være et stort behov hos forældre og evt. søskende at få mulighed for at opholde sig i hjemmet uden barnet/den unge er der med sin aflaster. Vi ser en unik mulighed for at give forældre aflastning, hvor barnet/den unge passes uden for hjemmet i rolige og forudsigelige rammer i Søstjerneskolens lokaler – uden overnatning.