Målgruppe

Asterias tilbud om støttekontaktperson henvender sig til unge i alderen fra 12 – 23 år med flere diagnoser inden for autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, OCD, angst, spiseforstyrrelse, depression og tilpasningsreaktion.

  • Unge som er sårbare i forhold til at møde nye mennesker, hvor det er nødvendigt, at relationsopbygningen foregår på en helt bestemt måde og i et tæt samarbejde med forældrene.
  • Unge som har behov for helt særlige hensyn i forhold til tilrettelæggelsen af, hvor og hvordan samværet med kontaktpersonen kan foregå.
  • Unge med svære sanseintegrationsvanskeligheder.
  • Unge, som forsøger at leve op til, hvad de tror, andre forventer af dem. Det kan komme til udtryk ved, at det de viser udadtil ofte ikke stemmer overens med, hvordan de i virkeligheden har det.
  • Unge som har et svingende funktionsniveau og vanskeligt ved at regulere deres energi, hvorfor de har brug for at blive mødt lige der, hvor de er lige nu.
  • Unge, som på den ene side behøver struktur og forudsigelighed, men samtidig kan have brug for en høj grad af fleksibilitet inden for rammen qua et svingende funktionsniveau.
  • Unge med tendens til at isolere sig.
  • Unge som har brug for hjælp til at mærke, hvornår der er behov for mad/drikke/toiletbesøg.