Om

Det er vores erfaring, at unge med psykiske diagnoser ofte er mere afhængige af deres forældres støtte i hverdagen – sammenlignet med andre unge uden diagnoser. Det kan både dreje sig om praktiske forhold, men også i forhold til den unges psykiske velbefindende. Det betyder, at den naturlige løsrivelse, der normalvis foregår mellem unge og forældre i teenageårene kan være udfordret for denne gruppe af unge og deres forældre.

For nogle unge, kan det være hensigtsmæssigt, at det er en støttekontaktperson, der arbejder med den unges selvstændighedsudvikling, da det kan kræve en målrettet indsats.  

Eksempler på støttebehov en kontaktperson fra Asterias kan varetage:

  • Støtte til ADL funktioner fx egen transport, indkøb, økonomihåndtering
  •  Jobsøgning
  •  Selvforståelse
  •  Fritidsliv
  •  støtte til social udvikling herunder kontaktetablering og indgå i social interaktion
  • støtte til at bryde isolation i hjemmet

Støttekontaktpersonen kan arbejde med specifikt aftalte forhold og mål omkring den unge, eller udgøre en støtte i et bredere perspektiv omkring den unge. Fra kommunens side udarbejdes en handleplan (Servicelovens § 140) i samarbejde med den unge og forældre, hvor det vil fremgå, hvilke områder der skal arbejdes med.