Målgruppe

Asterias aflastningstilbud henvender sig til normalt til højtbegavede børn og unge i alderen 6 – 17 år med langvarig eller varig nedsat psykisk funktionsevne i et betydeligt omfang. Vi har særlig ekspertise inden for børn og unge med krydsdiagnoser inden for autisme, ADHD, ADD, OCD, spiseforstyrrelser, angst og tilpasningsreaktion.

Aflastningstilbuddet henvender sig til børn og unge, hvis funktionsniveau forudsætter, at personalet har særlige kvalifikationer i forhold til at møde barnet. Fx:  

  • børn og unge, som er sårbare i forhold til at møde nye mennesker, hvor det er nødvendigt, at relationsopbygningen foregår på en helt bestemt måde og i et tæt samarbejde med forældrene.
  • børn og unge, som har behov for helt særlige hensyn i forhold til tilrettelæggelsen af, hvor og hvordan aflastningen kan foregå.
  • børn og unge med svære sanseintegrationsvanskeligheder.
  • børn og unge, som forsøger at leve op til, hvad de tror, andre forventer af dem. Det kan komme til udtryk ved, at det de viser udadtil ofte ikke stemmer overens med, hvordan de i virkeligheden har det.
  • børn og unge, som har et svingende funktionsniveau og har vanskeligt ved at regulere deres energi, hvorfor de har brug for at blive mødt lige der, hvor de er lige nu.
  • børn og unge, som på den ene side behøver struktur og forudsigelighed, men samtidig har svært nedsat kravkapacitet, hvorfor de kan have brug for en høj grad af fleksibilitet inden for rammen.
  • børn og unge, som har brug for hjælp til at mærke, hvornår der er behov for mad, drikke og toiletbesøg.