Pædagogik og behandling

Elever på Søstjerneskolen har typisk været udfordret i forhold til at gå i skole gennem længere tid, og man har som forældre ofte følt sig magtesløs i forhold til at hjælpe sit barn.

Søstjerneskolens overordnede tilgang til skolebehandling tager afsæt i at hjælpe den enkelte elev til at etablere tryghed i forhold til sine primære kontaktpersoner og undervisere. Samtidig skaber vi en hverdagsramme, som er tilpasset den enkelte elevs behov, og hvor eleven oplever sig mødt og forstået. Nogle elever har brug for en meget forudsigelig ramme og struktur, hvor andre elever har brug for at skabe tryghed til voksne,før de kan tage imod eller være i en struktureret ramme. Nogle elever har brug for at starte relationsarbejdet i hjemmet, og andre elever har brug for at komme ind på skolen og indrette sin plads hurtigst muligt.

Søstjerneskolen er et solistskoletilbud. Det indebærer, at vi kan skabe en individuel ramme om hver elev. Samtidig er skolens fokusområde at hjælpe eleverne til at kunne fungere i sociale sammenhænge, så fra opstart på skolen har vi sigte på, at eleverne ikke er isolerede. Derfor arbejder vi med social træning, fælles aktiviteter, holdundervisning og fælles spisning i det tempo, eleverne kan tåle.

Vi har daglig kontakt med forældre gennem diverse kommunikationsplatforme som Intra, mails eller telefonsamtaler, så forældrene er inddraget i elevens hverdag og på den måde er orienteret om, hvad der er sket og hvilke tiltag, der har været afprøvet. Vi holder jævnligt forældremøder, hvor der aftales mål for skolebehandlingen for eleven. Vi tilbyder endvidere forældresamtaler, hvis man som forældre oplever behov for opklaring og støtte i forhold til strategier til at støtte ens barns skolegang.