Pædagogik

Uanset om barnet/den unge har en aflaster eller en kontaktperson, vil den han/hun blive mødt af en pædagogisk tilgang, som tager afsæt i den måde der arbejdes med eleverne på Søstjerneskolen.

I Asterias er vi åbne og nysgerrige i forhold til at gå på opdagelse sammen med forældre – og hvis muligt sammen med barnet/den unge – i forhold til at finde ud af, hvad der kan motivere den enkelte og via den vej få skabt kontakt. Vi ved samtidig, at barnets/den unges kravkapacitet kan være nedsat i et omfang, at når han/hun mærker, at vi vil opnå noget med det vi gør, risikerer vi, at de bakker ud af kontakten. Derfor er det afgørende, at der skabes en relation som tager udgangspunkt i der, hvor den eneklte er lige nu for at kunne nå hen et sted, hvor relationen kan bære, at vi sammen med barnet går næste skridt. 

Det kan fx være at aflastningen starter i hjemmet og næste skidt er at komme ud af hjemmet for til sidst at barnet/den unge kommer i Søstjerneskolens lokaler og er sammen med sin aflaster. Det kræver ikke blot tålmodighed i processen, men timing og forældresamarbejde samt at aflasteren eller kontaktpersonen har en åben og  ikke-intentionel tilgang til barnet/den unge.

Når relationen mellem barnet/den unge og aflaster eller kontaktperson er etableret, vil den pædagogiske tilgang tage afsæt i, hvad opgaven er omkring den enkelte. Det vil nemlig være afhængigt af, om barnet/den unge er tilknyttet vores aflastningstilbud eller har en kontaktperson. Læs evt. mere herom under fanerne ”Aflastning” og ”Kontaktperson”.