Personale

Personalet i Asterias har alle erfaring med at arbejde med børn og unge på specialområdet. De kan enten have en relevant uddannelsesmæssig baggrund eller være fx pædagog-, lærer- eller psykologistuderende.

Vores aflastere og kontaktpersoner er timelønnet og ansat af Søstjerneskolen. De forpligter sig til løbende at hente sparring efter behov i teamet. Herudover indgår de i den månedlige supervision med teamet. Ligeledes vil aflasteren også deltage i Søstjerneskolens faglige temadage mv. Hermed understøttes kvaliteten i arbejdet, og vi sikrer at arbejdet foregår med afsæt i Søstjerneskolens værdigrundlag.

Som udgangspunkt har barnet/den unge én aflaster og kontaktperson tilknyttet.

Afhængig af det bevilgede timeantal er der mulighed for at introducere flere aflastere til et barn/ung for at sikre et kontinuerligt tilbud til familien. Det forudsætter naturligvis, at barnet/den unge kan tage imod det.

Da Asterias er en del af Søstjerneskolen har de to organisationer samme ledelse.

 

Ledelsen

SKOLELEDER

Dan Schønewald Rasmussen

ADMINISTRATIV LEDER

Flemming Brandt

Aflastere og kontaktpersoner

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Amalie

AFLASTER

Jakob

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Jeppe

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Marcel

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Nicklas

Sebastian

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Sebastian

Sofie (1 of 1)

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Sofie