Sagsbehandler

Visitation

I forbindelse med visitation kan der rettes henvendelse pr. mail til kontor@soestjerneskolen.dk og/eller på telefon til koordinator Mie Køster. 

Hos Asterias er der som udgangspunkt ikke ventetid. Vi kan relativt hurtigt komme i gang, da vi har flere personaler tilknyttet, som kan træde til med kort varsel.

Pris

Kontakt os for at høre nærmere om pris for løsning af hhv. aflastnings – og kontaktpersons opgaver.

Samarbejde

Som leverandør til kommunerne på det sociale område, er vi bevidste om behovet for et åbent, smidigt og tæt samarbejde. Hos os kan sagsbehandler forvente, at vi altid vender hurtigt tilbage på henvendelser, vi er opsøgende og opmærksomme på, at der kan være behov for ekstra dialog og løbende afstemning omkring lige netop denne gruppe af børn og unge og deres familier. Det kan være enten være i form af opfølgningsmøder eller korrespondance på anden vis.

Det er koordinator Mie Køster, som er gennemgående kontaktperson, og qua sin uddannelse som socialrådgiver har hun indsigt i lovgivningen og erfaring med de procedurer, som gør sig gældende i kommunalt regi. Sagsbehandler er også velkommen til at benytte Mie til sparring, hvis behovet skulle opstå.

Efter kommunen har truffet afgørelse om bevilling om enten aflastning eller kontaktperson, står vi for den videre kommunikation med familien, med henblik på match og tilrettelæggelse af opstart. I den periode har vi mulighed for at tilbyde et opstartsmøde med de relevante parter.