Støttetilbud

Asterias er et specialiseret tilbud om aflastning og støtte for familier med børn og unge, som udover autisme har et komplekst diagnosebillede.

Aflastning

- Et pusterum for familien

Aflastning giver forældre og resten af familien et pusterum og specialiseret støtte til barnet.

Vi har erfaring med at skabe en tryg og stabil aflastning, så forældre og familie oplever det som en reel aflastning, hvor de faktisk kan sænke skuldrene.

Tilbuddet passer til normalt- til højtbegavede børn og unge mellem 6-17 år med nedsat psykisk funktionsevne og krydsdiagnoser.

 

 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • OCD
 • Angst
 • Spiseforstyrrelse
 • Depression
 • Tilpasningsreaktion

Hvad kan aflastning hjælpe med?
Aflastning kan understøtte barnets evne til at indgå i den kendte hverdag og giver mulighed for en positiv udvikling.

 

 • Skabe succesoplevelser med kendte eller nye aktiviteter
 • Blive en del af fællesskaber med andre børn og unge

Aflastning fra 08:00-22:00 i og uden for hjemmet.

Aflastningstilbuddet kan foregå på Søstjerneskolen, når skolens egne elever ikke er der. Det er en rigtig god mulighed for at komme væk fra hjemmet og bruge tiden et trygt sted med masser af muligheder for forskellige aktiviteter. Samtidig er det en god mulighed for udvikling af barnet/den unge. 

Hvis der er behov for det, kan aflasteren hente og bringe barnet/den unge fra skolen eller hjemmet. Udover det aflaster forældrene, kan det bidrage til mere ro og overskud til aktiviteter for barnet/den unge.

Et tæt forældresamarbejde er grundlaget for, at aflastningen for lige netop denne gruppe børn og unge kan lykkes. Vi aftaler løbende sammen med forældrene, hvordan samarbejdet skal foregå i praksis.

 

Vi ved, at det er et stort skridt at have sit barn i aflastning. Det kræver tillid til os, og vi bestræber os altid på, at forældrene føler sig trygge ved os gennem et gennemsigtigt, ærligt og tæt samarbejde.

 

Vores første fælles opgave er at sikre det rette match mellem barnet/den unge og aflasteren. Vi bruger den tid, der er nødvendig. Samtidig forholder vi os også realistisk til, at vi ikke kan ramme rigtigt hver gang. Hvis det er tilfældet, sadler vi om, og bruger de erfaringer, vi har fået, i søgningen efter en anden aflaster. 

Lovgivning
Aflastning kan visiteres efter:

 

 • Servicelovens § 44/84, stk. 1
 • Barnets Lov § 86
 • Barnets Lov § 32 stk. 1 nr. 8

Målgruppen:
Tilbuddet er målrettet børn og unge mellem 12-23 år med krydsdiagnoser.

 

 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • OCD
 • Angst
 • Spiseforstyrrelse
 • Depression
 • Tilpasningsreaktion

Hvad kan en kontaktperson hjælpe med?
Kontaktpersonen kan arbejde med specifikt aftalte forhold og mål omkring den unge eller støtte i et bredere perspektiv.

 

 • Støtte til ADL funktioner som egen transport, indkøb eller økonomihåndtering
 • Jobsøgning
 • Selvforståelse
 • Bryde isolationen i hjemmet og indgå i nye fællesskaber
 • Fritidsaktiviteter

Kontaktpersonen kan tilbydes fra 08:00-22:00 i og uden for hjemmet.

Kontaktpersonen kan arbejde med specifikt aftalte forhold og mål omkring den unge eller være en støtte omkring den unge i et bredere perspektiv. 

I samarbejde med den unge og forældrene udarbejder kommunen en handleplan over, hvilke områder den unge skal arbejde med (Servicelovens § 140).

En udviklingsindsats for en ung inden for vores målgruppe vil oftest foregå i et tæt forældresamarbejde. Det kræver tillid til os, når vi får lov til at arbejde med de unge, og vi bestræber os altid på, at forældrene føler sig trygge ved os gennem et gennemsigtigt, ærligt og tæt samarbejde.

 

Forældrene udgør en vigtig sparringspartner og ressource for kontaktpersonen. Særligt i opstartsperioden hvor relationen mellem kontaktperson og den unge er under etablering. Via et tæt forældresamarbejde, hvor forældrene løbende orienteres og inddrages i udviklingspunkterne, vil forældrene kunne understøtte udviklingen i deres daglige kontakt med deres barn.  

 

Vi aftaleler løbende sammen med forældrene, hvordan samarbejdet skal foregå i praksis. Det er helt afgørende, at den unge oplever, at kontaktperson kan udgøre et fortrolighedsrum og at forældresamarbejdet ikke sker på bekostning af dette.  Derfor afstemmes tilrettelæggelsen af forældresamarbejdet også med den unge. 

 

Vores første fælles opgave er at sikre det rette match mellem den unge og kontaktpersonen. Vi bruger den tid, der er nødvendig. Samtidig forholder vi os også realistisk til, at vi ikke kan ramme rigtigt hver gang. Hvis det er tilfældet, sadler vi om, og bruger de erfaringer, vi har fået, i søgningen efter en anden aflaster. 

 • Lovgivning
  Kontaktperson kan visiteres efter:

   

  • Barnets Lov §  30 stk. 1 nr. 4
  • Barnets Lov §  32 stk. 1 nr. 3
  • Barnets Lov §  114 (ungestøtte) stk. 1 nr. 8

Kontaktperson

- Specialisteret støtte til unge

Unge med psykiske diagnoser er ofte mere afhængige af deres forældres støtte i hverdagen.

Vores kontaktperson kan både hjælpe med de praktiske opgaver i hverdagen og understøtte den unges selvstændighedsudvikling og psykiske velbefindende.

Brobygning

- Bygger bro til en ny skolegang

Brobygningsforløbet er til børn, som ikke har tilknytning til et skoletilbud lige nu og som har behov for en udviklingsindsats i en afgrænset periode.

Forløbet giver kommunen tid til at finde et permanent tilbud, og mulighed for at bevare eller styrke barnets funktionsniveau imens.

Tilbuddet passer til normalt- til højtbegavede børn og unge mellem 6-17 år med nedsat psykisk funktionsevne og krydsdiagnoser.

 

 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • OCD
 • Angst
 • Spiseforstyrrelse
 • Depression
 • Tilpasningsreaktion

Hvad kan brobygningsforløb hjælpe med?
Forløbet giver mulighed for at bevare eller styrke barnets funktionsniveau imens og kommunen tid til at finde et permanent tilbud.

 

 • Mulighed for undervisning. Det er en konkret og meningsfuld aktivitet at samles om og bygger samtidig bro til det fremtidige skoletilbud.
 • En tryg overgang til det nye skoletilbud.

Brobygningsforløb kan tilbydes fra 08:00-22:00 i og uden for hjemmet.

 

Forløbet er skræddersyet og fleksibelt tilrettelagt med udgangspunkt i barnets og familiens behov. Når det nye skoletilbud er på plads, tilrettelægger vi den sidste del af indsatsen i samarbejde med skolen.

Vi sørger for et udvidet overleveringsarbejde, og koordinerer overgangen fra Asterias og det nye skoletilbud, så vi sikrer en tryg og ordentlig overgang, for forældrene og det kommende skoletilbud.

 

Indsatsen omfatter også familievejledning sideløbende med behandlingen af barnet.

Lovgivning
Brobyningsforløbet kan visiteres efter:

 

 • Barnets Lov § 32 stk. 1 nr. 5 - i kombination med Folkeskolelovens § 20 nr. 1 stk. 2 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Sammen finder vi den rette løsning