Undervisning

Søstjerneskolen tilbyder grundskoleforløb 0.-11. klasse. (I enkelte tilfælde har vi elever som går i 12. klasse).

Undervisningen har en høj fagfaglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt, sådan så alle elever modtager undervisning ud fra deres særlige læringsprofil. Søstjerneskolen tilbyder hele spektret af folkeskolens fagrække med fokus på at tage folkeskolens afgangsprøve.

I forhold til at afdække læringsstile, så har vi en undersøgende tilgang, hvor hver enkelt elev sammen med lærere er med til at opklare, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges. Flere af vores elever har haft et tidligere traumatiseret skoleforløb, så en del af forudsætningen for at genopstarte læring er, at vi er med til at skabe ro, tryghed og tillid.

Vi bruger visuel støtte i hverdagen, for at styrke elevernes overblik. Eleverne bliver enten undervist én til én i eget rum, i små grupper eller i rum med opsatte skillevægge. De kan også modtage hjemmeundervisning som en del af indslusningen til at kunne være på Søstjerneskolens matrikel.